Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

środa, 6 stycznia 2010

John Frusciante opuszcza Red Hot Chili Peppers? - NME

Źródła mówią, gitarzysta został zastąpiony przez Josh Klinghoffer
December 14, 2009


Red Hot Chili Peppers "gitarzysta John Frusciante opuścił zespół, według raportów.

Frusciante is said to have already been replaced by Josh Klinghoffer , states Musicradar.com . Frusciante mówi się, że już zostały zastąpione przez Josh Klinghoffer, stanowi Musicradar.com.

Klinghoffer toured with Red Hot Chili Peppers , still featuring Frusciante , in 2007. Klinghoffer koncertował z Red Hot Chili Peppers, nadal featuring Frusciante, w 2007 roku.

" Josh Klinghoffer has been playing with the group for a couple of months now," a source close to the band explained. "Josh Klinghoffer została gra z grupy na kilka miesięcy, w pobliżu źródła do zespołu tłumaczy. "Optimistically, the Peppers are trying to lock down a replacement for John , who has apparently quit. "Optymistycznie, Red Hot Chili Peppers próbuje zablokować wymianę John, który najwyraźniej wychodzi.

"Mentally, John checked out a long time ago. He's interested in doing his own thing, his own albums - the whole big rock band machinery just doesn't appeal to him anymore." "Mentally John wyrejestrowany dawno temu. On jest zainteresowany w tym jego własnej rzeczy, własne albumy - cała duża grupa rockowa maszyna po prostu nie podoba mu się już".

As a session guitarist, Klinghoffer has worked with artists including Perry Farrell , Tricky , PJ Harvey , Neon Neon and Gnarls Barkley . Jak sesyjny gitarzysta, Klinghoffer współpracował z artystami, m.in. Perry Farrell, Tricky, PJ Harvey, Neon Neon i Gnarls Barkley. He also played with Frusciante on several of the guitarist's solo projects. Grał również z Frusciante na kilka solowych projektach gitarzysty.

Źródło : http://www.nme.com/news/red-hot-chili-peppers/48857

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D