Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

czwartek, 11 grudnia 2008

BLOG Frusciante

Z BLOGA Fru:

The Empyrean - part two
November 24th, 2008
Journal Entry Number 3


The Empyrean is a story that has no action in the physical world. It all takes place in one persons mind throughout his life. The only other character is someone who does not live in the physical world but is inside it, in the sense that he exists in peoples minds. The mind is the only place that anything can be truly said to exist. The outside world is only known to us as it appears within us by the testament of our senses. The imagination is the most real world that we know because we each know it first hand. Seeing our ideas take form is like being able to see the sun come into being. We have no equivelent to the purity of that in our account of the outside world. The outer world appears to each of us as one thing and it is always also a multitude of others. Inside to outside and outside to inside are neverending. Trying and giving up are a form of breathing.

- John


W empireum - część druga
November 24th, 2008 24 listopad 2008
Journal Entry Number 3 Journal Entry nr 3

The Empyrean is a story that has no action in the physical world. Empireum na to, że historia nie ma żadnego działania w świecie fizycznym. It all takes place in one persons mind throughout his life. Wszystko odbywa się w jednej osoby umysł przez całe swoje życie. The only other character is someone who does not live in the physical world but is inside it, in the sense that he exists in peoples minds. Jedynym innym charakterze jest ktoś, kto nie mieszka w fizycznym świecie, ale jest w nim, w tym sensie, że istnieje w umysłach narodów. The mind is the only place that anything can be truly said to exist. Umysł jest jedynym miejscem, że coś może być naprawdę powiedział istnieć. The outside world is only known to us as it appears within us by the testament of our senses. The imagination is the most real world that we know because we each know it first hand. Świat zewnętrzny jest jedynym znanym nam, jak wydaje się w nas przez testament naszych zmysłów. Wyobraźni jest najbardziej realny świat, że wiemy, bo każdy wie, że to pierwsze rozdanie. Seeing our ideas take form is like being able to see the sun come into being. Widząc nasze pomysły wziąć formularz jest jak bycie w stanie zobaczyć słońce wejść w życie. We have no equivelent to the purity of that in our account of the outside world. Nie mamy odpowiednik czystości, że w związku z naszym światem zewnętrznym. The outer world appears to each of us as one thing and it is always also a multitude of others. Inside to outside and outside to inside are neverending. Zewnętrznego świata wydaje się każdemu z nas jako jedną rzeczą, która jest zawsze również wiele innych. Wewnątrz na zewnątrz do wewnątrz i na zewnątrz są Neverending. Trying and giving up are a form of breathing. Próbuję iz góry są formą oddychania.

- John - John

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D